Šventė brangiausiems žmonėms

„Mažas žmogutis tiesia rankutes, mama jį pakelia, priglaudžia. Ir nieko nėra gražesnio žemėje už mamos meilę, nieko stipresnio už jos pasiaukojimą savo vaikams. Mama atiduoda savo jėgas, kad vaikai užaugtų stiprūs,“ – gražiausius žodžius brangiausiems žmonėms, mamoms, tarė vaikai šventinio koncerto metu. Dainas keitė šokiai ir eilėraščių posmai. Sveikindami mamytes, vaikai įteikė joms gėlių ir savo rankomis pagamintas dovanėles.

 

Įdomi išvyka į sostinę

Šių metų kovo 26-ąją ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės bei pradinių klasių mokiniai, lydimi mokytojų Valerijos ir Kristinos vyko į Lietuvos sostinę Vilnių ir dalyvavo edukacinėje ekskursijoje. Vaikai turėjo galimybę pamatyti iškiliausius senamiesčio objektus: ekskursija prasidėjo Katedros aikštėje, kur jų laukė maloni ir profesionali gidė Ieva. Edukacijos metu vaikai išgirdo daugybę viduramžių Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės istorijos faktų: klausė istorijų apie šalies valdovus – Lietuvos karalių Mindaugą, Didįjį Kunigaikštį Gediminą, Barboros Radvilaitės motinos Bonos Sforcos įtaką LDK raidai. Vaikštinėdami po Vilniaus senamiesčio gatveles ir stebėdami įstabaus grožio architektūrinius pastatus – Centrinius Vilniaus universiteto rūmus, Šv. Onos Bažnyčią – vaikai žavėjosi mieste tvyrančia ramybe. 
Po ekskursijos Vilniaus senamiestyje vaikai aktyviai leido laiką „Skypark“ batutų ir žaidimų aikštelėje. Namo sugrįžo ne tik daug sužinoję, bet ir aktyviai praleidę laiką.

 

 

Susitikimas su STT pareigūnais

Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos korupcijos prevencijos programos vienas iš tikslų – formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą.Įgyvendindami šį tikslą, 2019 m. kovo 20 d. į mokyklą pasikvietėme specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo skyriaus viršininkę Jurgitą Razmytę ir vyresniuosius specialistus Beną Aldakauską ir Airą Gecevičiūtę. Pareigūnai skaitė mokiniams paskaitą apie korupcijos daromą žalą, neigiamas jos pasekmes ir skatino ne taikytis su korupcija, o aktyviai pasipriešinti. Mokinius sudomino STT pareigūnų iniciatyva parengta ir išleista komiksų knygelė ir filmukai apie korupciją ir jos pasekmes. Antikorupcinis mokinių ugdymas – prasminga veikla formuojant sąžiningą visuomenės narį.

Ar žinau savo teises ir pareigas?

Kovo 14 dieną Širvintų rajono Širvintų r. Barskūnų pagrindinėje mokykloje lankėsi policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Ginta Čepienė ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Ligita Žemaitienė ir Jolita Pečiulienė. Mokiniai dar kartą prisiminė savo teises ir pareigas, akyviausiai dalyvavusieji renginyje gavo dovanų, o 5–6 klasių mokiniai – „Vaiko Konstituciją“.

Lietuvos laisvės kelias

 

Minėdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, mokėmės netradiciškai. Pirmąją pamoką sveikinome Lietuvą gražiausiais poezijos posmais, paskui visi kartu piešdami „kūrėme“ Lietuvos laisvės kelią – mūsų vilčių ir svajonių pasaulį. Daug gerų emocijų mokiniams suteikė viktorina „Menu mįslę keturgyslę“. Nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. mokykloje vyko Lietuvių kalbos dienų renginiai, tad šią dieną buvo apdovanoti konkursų nugalėtojai ir dalyviai. Renginį parėmė UAB „BalticFilter“. Dėkojame direktoriui Eidmintui Kasparevičiui.

 

 

 

Užgavėnių šventė

Užgavėnės – viena gražiausių žiemos švenčių, kurią švenčiame prieš Gavėnią, likus 7 savaitėmis iki Velykų. Mūsų mokyklos mokiniai penktadienį, kovo 1d., važiavo į Širvintas švęsti Kaziuko Užgavėnių. Šventėje jie linksminosi,šoko,žaidė įvairius lietuvių liaudies žaidimus, žvalgėsi Kaziuko mugėje. Kovo 4 d. pradinių klasių mokiniai ir ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniai visus pakvietė į Kaziuko mugę. Per ilgąją pertrauką šurmuliavo prekybininkai, kurie pardavinėjo savo gaminius: pyragus, sausainius ir kitus rankdarbius. Vėliau, susirinkę prie laužo, persirengėliai apjuosė laužavietę su More ir, linksmai dainuodami Užgavėnių dainas, sukosi ratelyje, vaišinosi blynais, šoko, žaidė, varė žiemą iš kiemo, kvietė pavasarį.

Istorijos pamoka „Vasario 16–osios Akto pasirašymo aplinkybės“

Pasitikdami Lietuvos valstybės 101-ąsias atkūrimo metines, mūsų mokyklos 6–10 klasių mokiniai su istorijos mokytoju Marijan Buinicku vyko į Signatarų namus Vilniuje į edukacinį užsiėmimą ,,Vasario 16–osios Akto pasirašymo aplinkybės“. Signatarų namai – istorijos ir architektūros paminklas, kuriame 1918 metų vasario 16 dieną buvo pasirašytas Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Atkūrimo Aktas. Muziejuje mokiniai susipažino su medžiaga, pasakojančia apie Lietuvos kelią į valstybingumą nuo XIX a. antros pusės iki lemtingojo Vasario 16-osios Akto pasirašymo. Dalyvaudami edukaciniame užsiėmime mokiniai apsilankė Nepriklausomybės Akto pasirašymo kambaryje, išgirdo signatarų atsiminimų ištraukas apie Akto pasirašymą, išnagrinėjo laikraščio „Lietuvos aidas“ 1918 m. vasario 19 d. numerio, kuriame buvo paskelbtas Vasario 16-osios Aktas, pirmąjį puslapį, sužinojo, kurie asmenys turėjo didžiausią įtaką pasirašant Nepriklausomybės Aktą.